La Dee Da Gourmet Sauces – Fresco

Asian Fresco Stir Fry

VIEW RECIPE

Creamy (dairy free) Mediterranean Pasta

VIEW RECIPE

Fabulous Focaccia Appetizer Bites

VIEW RECIPE

Spicy Broccoli Soup

VIEW RECIPE

Fresco Risotto

VIEW RECIPE

Fresco Veal Marsalla Alla La Dee Da

VIEW RECIPE

Oven Baked Fresco Chicken

VIEW RECIPE

La Dee Da provides its gourmet sauce products across Stoney Creek, Barrie, Brampton, Etobicoke, Toronto, Oakville, Mississauga, Aurora, Scarborough, Markham and Milton areas.